Sözlükte "sömürgecilik" ne demek?

1. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi, müstemlekecilik.

Sömürgecilik kelimesinin ingilizcesi

n. colonialism