sömürgecilik
Büyüt
Dünyada sömürgeciliğin ortaya çıkışı ve ilerleyişi 

Sözlükte "sömürgecilik" ne demek?

1. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi, müstemlekecilik.

Sömürgecilik kelimesinin ingilizcesi

n. colonialism