Sözlükte "sömürgecilik" ne demek?

1. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi, müstemlekecilik.

Sömürgecilik kelimesinin ingilizcesi

n. colonialism

Son eklenenler